Konferencija 15. veljače 2018.- Primjeri dobre prakse u provedbi SUK-a za korisnike proračuna na državnoj razini