Konferencija 16. veljače 2018.- Primjeri dobre prakse u provedbi SUK-a za korisnike proračuna na lokalnoj/područnoj (regionalnoj) razini 16022018