Konferencija 14. veljače 2018.- Primjeri dobre prakse u provedbi SUK-a u trgovačkim društvima u vlasništvu države/LP(R)S