Carinska uprava

Ravnatelj Carinske uprave: Mario Demirović
A. Humboldta 4a, Zagreb
tel: 01/6211 300, fax: 01/6211 011
e-mail kontakt