Uprava za makroekonomske analize, Europsku uniju i međunarodne financijske odnose

Ravnatelj: Hrvoje Mršić

tel: 01/4591 267, 01/4591 258 

Fax: 01/4591 393, 01/4922 598
e-mail kontakt

Zavod za makroekonomske i fiskalne analize i projekcije 
fax: 01/4591 393
e-mail kontakt

Sektor za Europsku uniju i međunarodne financijske odnose
tel: 01/4591 258, fax: 01/4922 598
e-mail kontakt

Sektor za koordinaciju praćenja provedbe Nacionalnog plana oporavka i otpornosti
tel: 01/4591 267, 01/4591 258