Uprava za trgovačka društva u državnom vlasništvu, koncesije i državne potpore

Leon Žulj, ovlašten za obavljanje poslova ravnatelja Uprave
tel.: 01/6345 327
e-mail kontakt


Sektor za analizu poslovanja trgovačkih društava 
e-mail kontakt

Sektor za korporativno upravljanje
tel.: 01/6345 327
e-mail: snjezana.kramaric@mfin.hr

Sektor za koncesije i državne potpore
tell: 01/4591 402 
e-mail kontakt