Uprava za financijsko upravljanje, unutarnju reviziju i nadzor

tel: 01/4591 176, fax: 01/4591 125
e-mail kontakt 

Financijski inspektorat
Predstojnica Financijskog inspektorata: mr.sc. Slavica Pezer Blečić
Ulica grada Vukovara 72, Zagreb
tel: 01/6345 317, fax: 01/6345 320
e-mail kontakt

Sektor za financijski i proračunski nadzor
tel: 01/4591 042, fax: 01/4591 123
e-mail kontakt

Služba za unutarnju reviziju i unutarnji nadzor
tel: 01/4591 333

Služba za suzbijanje nepravilnosti i prijevara
Voditeljica službe: Mirjana Jurić
tel: 01/4591 385, fax: 01/4591 148
e-mail kontakt