Uprava za gospodarstvo i financijski sustav

Ravnateljica: Ana Zorić
tel: 01/4591 171, fax: 01/4591 101
e-mail kontakt

Sektor za koncesije i državne potpore
tel: 01/4591 402, fax: 01/4591 297
e-mail kontakt

Sektor za analizu poslovanja trgovačkih društava u državnom vlasništvu
e-mail kontakt

Sektor za bankarstvo, računovodstvo i reviziju
tel: 01/4591 171, fax: 01/4591 101
e-mail kontakt

Sektor za financijska tržišta i financijsku pismenost
Tel: 01/4591 165 01/4591 165, fax: 01/4591 101
e-mail kontakt