Uprava za gospodarstvo i financijski sustav

Ravnateljica: Ana Zorić

Sektor za koncesije i državne potpore
tel: 01/4591 402, fax: 01/4591 297
e-mail kontakt

Sektor za analizu poslovanja trgovačkih društava u državnom vlasništvu
tel: 01/4591 402, fax: 01/4591 297
e-mail kontakt 

Sektor za financijski sustav
tel: 01/4591-171, fax: 01/4591-101
e-mail kontakt