Ured za sprječavanje pranja novca

Predstojnik Ureda: Ivica Maros
Ulica grada Vukovara 72, Zagreb
tel: 01/6345 455, fax: 01/6345 452
e-mail kontakt