Vremenske serije podataka

Serije prema metodologiji računskog plana:

Serije prema metodologiji GFS 2001:
 


Serije prema metodologiji računskog plana