Seminar "Novine u sustavu koncesija u RH" održanog 25. i 26. ožujka 2009.