Kontakt

Upite vezano za način i rokove upisa podataka o stvarnom vlasniku u Registar sukladno odredbama Zakona i Pravilnika možete uputiti: 

Upite vezano za korištenje aplikacije Registar stvarnih vlasnika možete uputiti:

  • pisanim putem na adresu elektroničke pošte: info@fina.hr  
  • na broj telefona: 0800 0080