Financijski sustav

 • Zakon o kreditnim institucijama (Narodne novine, br. 117/0874/09153/09108/1254/13159/13 i 19/15)
 • Zakon o elektroničkom novcu (Narodne novine, br. 139/10)
 • Zakon o faktoringu (Narodne novine, br. 94/14 i 85/15)
 • Zakon o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje (Narodne novine, br. 109/97117/9776/9910/0192/0521/1015/13 i 139/13)
 • Uredba o izmjeni zakona o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje (Narodne novine, br. 151/14)
 • Zakon o osiguranju depozita (Narodne novine, br. 82/15)
 • Zakon o potrošačkom kreditiranju (Narodne novine, br. 75/09112/12143/13147/13 i 9/15)
 • Zakon o kreditnim unijama (Narodne novine, br. 141/0625/09 i 90/11)
 • Zakon o mjenici (Narodne novine, br. 74/94 i 92/10)
 • Zakon o čeku (Narodne novine, br. 74/94)
 • Zakon o osiguranju (Narodne novine, br. 151/0587/0882/0954/13 i 94/14)
 • Zakon o osiguranju - novi (Narodne novine, br. 30/15)
 • Zakon o obveznim osiguranjima u prometu (Narodne novine, br. 151/0536/0975/0976/13 i 152/14)
 • Zakon o platnom prometu (Narodne novine, br. 117/01133/09 i 136/12)
 • Zakon o konačnosti namire u platnim sustavima i sustavima za namiru financijskih instrumenata (Narodne novine, br. 117/0859/12)
 • Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (Narodne novine, br. 91/10 i 112/12)
 • Zakon o deviznom poslovanju (Narodne novine, br. 96/03140/05132/06150/0892/09153/09145/10 i 76/13)
 • Zakon o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima (Narodne novine, br. 49/9963/00103/03177/0471/07124/10114/1151/1319/14 i 19/14)
 • Zakon o privatizacijskim investicijskim fondovima (Narodne novine, br. 109/97 i 114/01)
 • Zakon o preuzimanju dioničkih društava (Narodne novine, br. 84/0287/02120/02109/07108/12 i 148/13)
 • Zakon o tržištu kapitala (Narodne novine, br. 88/08146/0874/0954/13159/13 i 18/15)
 • Zakon o financijskim konglomeratima (Narodne novine, br. 147/08 i 54/13)
 • Zakon o računovodstvu (Narodne novine, br. 33/9290/92146/05109/97 i 54/13)
 • Zakon o reviziji (Narodne novine, br. 90/92146/05139/08 i 144/12)
 • Zakon o leasingu (Narodne novine, br. 141/13)
 • Zakon o financijskom osiguranju (Narodne novine, br. 76/07 i 59/12)
 • Zakon o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (Narodne novine, br. 16/13 i 143/14)
 • Zakon o Hrvatskoj narodnoj banci (Narodne novine, br. 36/01135/0675/08 i 54/13)
 • Zakon o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (Narodne novine, br. 140/05154/11 i 12/12)
 • Zakon o Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (Narodne novine, br. 44/9479/9819/9935/0060/0412/12 i 15/13)
 • Zakon o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava (Narodne novine, br. 19/15)
 • Zakon o Financijskoj agenciji (Narodne novine, br. 117/0160/04 i 42/05)
 • Zakon o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak (Narodne novine, br. 138/06 i 25/13)
 • Zakon o alternativnim investicijskim fondovima (Narodne novine, br. 16/13 i 143/14)
 • Zakon o načinu likvidacije poslovanja glavnih filijala Jugobanke d.d. Beograd koje su poslovale na teritoriju Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 106/93)
 • Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. godine o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju (Narodne novine, br. 54/13)
 • Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 236/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. ožujka 2012. godine o kratkoj prodaji i određenim aspektima kreditnih izvedenica na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza (Narodne novine, br. 54/13)
 • Zakon o provedbi uredbi Europske unije iz područja platnog prometa (Narodne novine, br. 54/13)