Hrvatska i EU

Slika /slike/Ministarstvo_financija_Zagreb.jpg
Ugovorom o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji (NN, MU, 2/2012), Republika Hrvatska postaje članica Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju te postaje stranka Ugovora o Europskoj uniji, Ugovora o funkcioniranju Europske unije i Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju (članak 1. Ugovora o pristupanju). Nakon ratifikacije Ugovora o pristupanju u svim državama članicama, Republika Hrvatska je 1. srpnja 2013. godine postala 28. država članica Europske unije.
 
U kontekstu članstva Republike Hrvatske u Europskoj uniji, Ministarstvo financija obavlja poslove koji se odnose na suradnju s institucijama Europske unije te s državama članicama Europske unije u području financija.
 
To prvenstveno uključuje predlaganje i zastupanje stajališta RH u zakonodavnom procesu Europske unije, izradu Programa konvergencije,  preuzimanje i provedbu pravne stečevine Europske unije u nacionalno zakonodavstvo RH, sudjelovanje u radu Europske investicijske banke, upravljanje dodijeljenim financijskim sredstvima Europske unije i zaštitu financijskih interesa Europske unije putem nadzornih aktivnosti korištenja financijskih sredstava Europske unije.  
 

Novosti iz EU


Arhiva novosti - Hrvatska i EU