Lokalna samouprava

Slika /slike/Ministarstvo_financija_Zagreb.jpg
Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2024.-2026.
 
Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2024. - 2026. izrađene su u skladu s odredbama Zakona o proračunu (Narodne novine, br. 144/21). 
 
Upravno tijelo za financije županije, grada i općine, u suradnji s drugim upravnim tijelima, na temelju Zakona o proračunu i ovih Uputa dužno je izraditi svoje upute za izradu i dostavu prijedloga financijskih planova za razdoblje 2024. - 2026. i dostaviti ih svojim upravnim tijelima i proračunskim i izvanproračunskim korisnicima.


Javni poziv
 
Na temelju točke XII. Odluke o kriterijima za dodjelu pomoći na ime poticaja za dobrovoljno funkcionalno odnosno stvarno spajanje jedinica lokalne samouprave (Narodne novine, broj 88/22), Ministarstvo financija objavljuje
 
JAVNI POZIV
 
za dodjelu pomoći na ime poticaja za dobrovoljno funkcionalno odnosno stvarno spajanje jedinica lokalne samouprave
 
Predmet javnog poziva
Predmet javnog poziva je dodjela pomoći iz državnog proračuna u skladu s uvjetima propisanim Odlukom o kriterijima za dodjelu pomoći na ime poticaja za dobrovoljno funkcionalno odnosno stvarno spajanje jedinica lokalne samouprave. 
 
Cjeloviti tekst Javnog poziva
Tekst Javnog poziva objavljuje se u cijelosti na mrežnoj stranici Ministarstva financija.
 
Rok za podnošenje zahtjeva
Rok za podnošenje zahtjeva nije ograničen.
 
Ovdje možete preuzeti:
Javni poziv
Odluku o kriterijima za dodjelu pomoći na ime poticaja za dobrovoljno funkcionalno odnosno stvarno spajanje jedinica lokalne samouprave (Narodne novine, broj 88/22)

Odluka o dodjeli beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su pogođene posljedicama razornih potresa na području Grada Zagreba, Zagrebačke županije, Krapinsko-zagorske županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije za sanaciju šteta od potresa
 
Na temelju članka 34. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu (Narodne novine, br. 140/21.) Vlada Republike Hrvatske donijela je na sjednici održanoj 27. siječnja 2022. godine Odluku o dodjeli beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su pogođene posljedicama razornih potresa na području Grada Zagreba, Zagrebačke županije, Krapinsko-zagorske županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije za sanaciju šteta od potresa (dalje u tekstu: Odluka) (Narodne novine, broj 12/2246/2255/22 i 82/22
 
Odlukom se uređuje dodjela beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su pogođene posljedicama razornih potresa na području Grada Zagreba, Zagrebačke županije, Krapinsko-zagorske županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije te način i kriteriji za podnošenje zahtjeva, isplata i način povrata zajma. Sredstva beskamatnog zajma iz ove Odluke namijenjena su isključivo za podmirivanje troškova vezanih uz sanaciju posljedica potresa na navedenim područjima. 
 
Sastavni dio Odluke je Prilog Obrazac Mfin-zajam-potres 
 
Zahtjev za zajam dostavlja se Ministarstvu financija na Obrascu: Mfin-zajam-potres  na e-mail adresu: izvrsenje.proracuna@mfin.hr.

Na temelju točke IV. Odluke Povjerenstvo je 3. veljače 2022. godine donijelo Odluku o raspodjeli sredstava beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su pogođene posljedicama razornih potresa na području Grada Zagreba, Zagrebačke županije, Krapinsko-zagorske županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije za sanaciju šteta od potresa. 

Odluka

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o raspodjeli sredstava beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su pogođene posljedicama razornih potresa na području Grada Zagreba, Zagrebačke županije, Krapinsko-zagorske županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije za sanaciju šteta od potresa

Odluka o izmjeni Odluke o raspodjeli sredstava beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su pogođene posljedicama razornih potresa na području Grada Zagreba, Zagrebačke županije, Krapinsko-zagorske županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije za sanaciju šteta od potresa

Odluka o dodjeli beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave uslijed pada prihoda

Na temelju članka 30. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu (Narodne novine, br. 135/20., 69/21. i 122/21) Vlada Republike Hrvatske donijela je na sjednici održanoj 10. prosinca 2021. godine Odluku o dodjeli beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave uslijed pada prihoda (dalje u tekstu: Odluka) (Narodne novine, broj 136/21.)   

Ovom Odlukom uređuje se dodjela beskamatnog zajma te način i kriteriji za isplatu sredstava jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koje imaju pad prihoda u 2021. godini u odnosu na 2019. godinu (u razdoblju od 1. siječnja do 30. rujna), kao i način povrata zajma. Odlukom se propisuje najviši iznos zajma koji jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave može zatražiti. Sredstva zajma koja će se isplatiti jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u skladu s odredbama ove Odluke ulaze u ukupnu godišnju obvezu korisnika zajma iz članka 88. Zakona o proračunu do visine prosječnog godišnjeg anuiteta isplaćenog zajma.
 
Sastavni dio Odluke su: Prilog 1 Najviši iznos zajma koji jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave može zatražiti te Prilog 2 Obrazac: Mfin-zajam-pad prihoda 2021.

Zahtjev za zajam dostavlja se Ministarstvu financija najkasnije do 30. prosinca 2021. na Obrascu: Mfin-zajam-pad prihoda 2021(Prilog 2) na e-mail adresu: izvrsenje.proracuna@mfin.hr.

Odluka o dodjeli beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su pogođene posljedicama razornih potresa na području Grada Zagreba, Zagrebačke županije, Krapinsko-zagorske županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije za sanaciju šteta od potresa
 
Na temelju članka 30. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu (Narodne novine, br. 135/20. i 69/21.) Vlada Republike Hrvatske donijela je na sjednici održanoj 16. rujna 2021. godine Odluku o dodjeli beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su pogođene posljedicama razornih potresa na području Grada Zagreba, Zagrebačke županije, Krapinsko-zagorske županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije za sanaciju šteta od potresa (dalje u tekstu: Odluka) (Narodne novine, br. 101/21)
 
Odlukom se uređuje dodjela beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su pogođene posljedicama razornih potresa na području Grada Zagreba, Zagrebačke županije, Krapinsko-zagorske županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije te način i kriteriji za podnošenje zahtjeva, isplata i način povrata zajma. Sredstva beskamatnog zajma iz ove Odluke namijenjena su isključivo za podmirivanje troškova vezanih uz sanaciju posljedica potresa na navedenim područjima. 
 
Na temelju točke IV. Odluke Povjerenstvo je 27. listopada 2021. godine donijelo Odluku o raspodjeli sredstava beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su pogođene posljedicama razornih potresa na području Grada Zagreba, Zagrebačke županije, Krapinsko-zagorske županije i Sisačko-moslavačke županije za sanaciju šteta od potresa.

Odluka o raspodjeli sredstava beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su pogođene posljedicama razornih potresa na području Grada Zgareba, Zagrebačke županije, Krapinsko -zagorske županije i Sisačko - moslavačke županije za sanaciju šteta od potresa

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o raspodjeli sredstava beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su pogođene posljedicama razornih potresa na području Grada Zagreba, Zagrebačke županije, Krapinsko-zagorske županije i Sisačko-moslavačke županije za sanaciju šteta od potresa

Naputak o izmjeni i dopuni Naputka o načinu isplate beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje i Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje

U Narodnim novinama br. 73/21 od 30. lipnja 2021. objavljen je Naputak o izmjeni i dopuni Naputka o načinu isplate beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje i Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje kojim je propisan rok za povrat preostalog dijela zajma isplaćenog jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave na ime povrata poreza na dohodak temeljem utvrđenog godišnjeg obračuna za 2019. do 31. prosinca 2021. godine. 


Naputak o dopuni Naputka o načinu isplate beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje i Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje

U Narodnim novinama broj 5/21 od 20. siječnja 2021. objavljen je Naputak o dopuni Naputka o načinu isplate beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje i Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje (dalje u tekstu: Naputak o dopuni Naputka) kojim je dana mogućnost odgode povrata preostalog dijela zajma isplaćenog jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave na ime poreza na dohodak i prireza poreza na dohodak čije je plaćanje odgođeno i/ili je odobrena obročna otplata, odnosno na ime povrata poreza na dohodak temeljem utvrđenog godišnjeg obračuna, a koje su pogođene posljedicama razornih potresa na području Sisačko-moslavačke županije, Zagrebačke županije i Karlovačke županije za koje je Vlada Republike Hrvatske Odlukom o proglašenju katastrofe na području pogođenom potresu (Narodne novine, br. 1/21) proglasila katastrofu. 

Zahtjev za odgodu povrata preostalog dijela zajma dostavlja se Ministarstvu financija na adresu elektroničke pošte: maja.ivezic@mfin.hr u roku od 30 dana od stupanja na snagu ovog Naputka o dopuni Naputka.

Beskamatni zajam iz državnog proračuna jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave uslijed pada prihoda

Naputkom o isplati sredstava beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave uslijed pada prihoda propisuju se način i kriteriji za isplatu sredstava beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koje imaju pad prihoda u 2020. u odnosu na 2019. godinu, kao i način povrata beskamatnog zajma. Sukladno navedenom Naputku jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave svoje zahtjeve za beskamatni zajam iz državnog proračuna dostavljaju Ministarstvu financija na e-mail adresu: beskamatnizajam@mfin.hr

Sastavni dio Naputka su: Prilog 1 Najviši iznos zajma koji jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave može zatražiti te Prilog 2 Obrazac: Mfin-zajam-pad prihoda.

Zahtjev za zajam dostavlja se Ministarstvu financija najkasnije do 18. prosinca 2020. na Obrascu: Mfin-zajam-pad prihoda (Prilog 2).

Naputak o isplati sredstava beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave uslijed pada prihoda https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_11_130_2467.html

Prilog 2 Obrazac: Mfin-zajam-pad prihoda

Jedinstveni format vodiča za građane uz proračune JLP(R)S

Jačanje načela transparentnosti kao elementa djelotvornijeg upravljanja javnim resursima istaknuto je kao jedan od prioritetnih izazova Akcijskog plana za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2012.-2013.

U skladu s Akcijskim planom predlaže se jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave da, zbog dostupnosti sadržaja svojih proračuna javnosti, na svojim internet stranicama objave, ne samo proračun s projekcijama koji je donesen od strane predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, već i sam prijedlog proračuna s projekcijama koji gradonačelnik, načelnik odnosno župan dostavlja predstavničkom tijelu na donošenje (najkasnije, kako je to Zakonom o proračunu propisano, do 15. studenoga tekuće godine). Uz to Akcijskim planom predlaže se i objava prijedloga polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave kad ga gradonačelnik, načelnik odnosno župan dostavi predstavničkom tijelu.

Jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave predlaže se, također u skladu s Akcijskim planom, objavljivanje vodiča za građane.

Preporuke za definiranje programa prilikom izrade proračuna

 • Razvoj civilnog društva 
 • Zaštita prava nacionalnih manjina 
 • Zaštita i promicanje prava i interesa osoba s invaliditetom 
 • Javna uprava i administracija 
 • Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja 
 • Razvoj i upravljanje sustava vodoopskrbe, odvodnje i zaštite voda 
 • Potpora poljoprivredi 
 • Razvoj i sigurnost prometa 
 • Održavanje komunalne infrastrukture 
 • Upravljanje imovinom 
 • Jačanje gospodarstva 
 • Visoko obrazovanje 
 • Poticanje razvoja turizma 
 • Zaštita okoliša 
 • Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja 
 • Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja 
 • Predškolski odgoj 
 • Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje 
 • Razvoj sporta i rekreacije 
 • Promicanje kulture 
 • Socijalna skrb 
 • Zdravstvo