Ustrojstvo

Ministarstvo financija je tijelo državne uprave čiji je djelokrug određen Zakonom o ustrojstvu i djelokrugu ministarstva i drugih središnjih tijela državne uprave (Narodne novine, br.  85/20 i 21/23).

Uredbom o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija (Narodne novine, br. 97/20,  101/21 i 78/23) ustrojene su sljedeće upravne organizacije i druge unutarnje ustrojstvene jedinice:
 

Dokumenti