Kabinet ministra

Tajnica kabineta: Bernardica Rubčić

Kabinet ministra posebna je unutarnja ustrojstvena jedinica Ministarstva koja obavlja stručne, administrativne, organizacijske i protokolarne poslove za potrebe ministra i državne tajnike u cilju omogućavanja nesmetanog i uspješnog obavljanja njihovih službenih zadataka te protokolarnih i medijskih aktivnosti; pribavlja dokumentaciju i materijale od upravnih organizacija u sastavu Ministarstva i drugih unutarnjih ustrojstvenih jedinica; osigurava pravodobnu dostavu materijala za Vladu Republike Hrvatske i Hrvatski sabor; obavlja poslove za potrebe dužnosnika nadležnog za akreditaciju u vezi s povlačenjem i korištenjem sredstava pretpristupnih programa pomoći i sredstava strukturnih i kohezijskih fondova Europske unije te poslove informiranja u vezi s akreditacijom; obavlja poslove za potrebe Nacionalnog dužnosnika za ovjeravanje vezane uz financijsko upravljanje fondovima Europske unije i funkcioniranje sustava upravljanja i kontrole pretpristupnih programa Europske unije; obavlja poslove vezane uz odnose sa sredstvima javnog informiranja; odgovara na predstavke i pritužbe građana; obavlja prevoditeljske poslove; obavlja druge stručne i administrativne poslove za službene potrebe ministra i državne tajnike.