Bankarstvo, računovodstvo i revizija

 • Zakon o kreditnim institucijama (Narodne novine, br. 117/0874/09153/09108/1254/13159/13 i 19/15)
 • Zakon o elektroničkom novcu (Narodne novine, br. 139/10)
 • Zakon o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje (Narodne novine, br. 109/97117/9776/9910/0192/0521/1015/13 i 139/13)
 • Uredba o izmjeni zakona o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje (Narodne novine, br. 151/14)
 • Zakon o osiguranju depozita (Narodne novine, br. 82/15)
 • Zakon o potrošačkom kreditiranju (Narodne novine, br. 75/09112/12143/13147/13 i 9/15)
 • Zakon o kreditnim unijama (Narodne novine, br. 141/0625/09 i 90/11)
 • Zakon o platnom prometu (Narodne novine, br. 117/01133/09 i 136/12)
 • Zakon o konačnosti namire u platnim sustavima i sustavima za namiru financijskih instrumenata (Narodne novine, br. 117/0859/12)
 • Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (Narodne novine, br. 91/10 i 112/12)
 • Zakon o računovodstvu (Narodne novine, br. 33/9290/92146/05109/97 i 54/13)
 • Zakon o reviziji (Narodne novine, br. 90/92146/05139/08 i 144/12)
 • Zakon o Hrvatskoj narodnoj banci (Narodne novine, br. 36/01135/0675/08 i 54/13)
 • Zakon o Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (Narodne novine, br. 44/9479/9819/9935/0060/0412/12 i 15/13)
 • Zakon o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava (Narodne novine, br. 19/15)
 • Zakon o Financijskoj agenciji (Narodne novine, br. 117/0160/04 i 42/05)
 • Zakon o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak (Narodne novine, br. 138/06 i 25/13)
 • Zakon o alternativnim investicijskim fondovima (Narodne novine, br. 16/13 i 143/14)
 • Zakon o provedbi uredbi Europske unije iz područja platnog prometa (Narodne novine, br. 54/13)