Proračunski nadzor

  • Zakon o proračunu (Narodne novine, br. 87/08136/12 i 15/15)
  • Pravilnik o proračunskom nadzoru (Narodne novine, br. 71/13 i 57/15)
  • Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, br. 12/17)
  • Zakon o plaćama u javnim službama (Narodne novine, br. 27/01 i 39/09)
  • Uredba o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije JLP(R)S za 2020. godinu (Narodne novine, br. 128/19)
  • Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (Narodne novine, br. 78/15 i 102/19)
  • Strategija suzbijanja korupcije (Narodne novine, br. 75/08)
  • Akcijski plan uz Strategiju suzbijanja korupcije (doc)