Proračun

 • Zakon o proračunu (Narodne novine, br. 144/21)
 • Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine, br. 24/13102/171/20 i 147/20)
 • Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (Narodne novine, br. 3/1593/15135/152/1728/17112/18 i 126/19)
 • Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine, br. 26/10,120/13 i 1/20)
 • Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine, br. 124/14115/1587/163/18, i 126/19)
 • Pravilnik o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te o načinu vođenja Registra... (Narodne novine, br 128/09142/14 i 23/19)
 • Pravilnik o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, br. 55/09 i 139/10)
 • Pravilnik o proračunskom nadzoru (Narodne novine, br. 71/13 i 57/15)
 • Pravilnik o službenoj iskaznici i službenoj znački inspektora financijskog i proračunskog nadzora (Narodne novine, br. 125/13 i 57/15)
 • Uredba o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja (Narodne novine, br. 52/13 i 94/14)
 • Zakon o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine, br. 111/18)
 • Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (Narodne novine, br. 95/19)
 • Odluka o osnivanju Povjerenstva za fiskalnu politiku (Narodne novine, br. 69/19)
 • Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za fiskalnu politiku (Narodne novine, br. 30/14)
 • Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu (Narodne novine br. 62/22)