Uprava za makroekonomske analize, EU i međunarodne financijske odnose

Ravnatelj: Hrvoje Mršić

tel: 01/4591 258
fax: 4922 598
e-mail kontakt

Zavod za makroekonomske i fiskalne analize i projekcije
fax: 4591 393,  tel: 01/4591 267
e-mail kontakt

Sektor za Europsku uniju i međunarodne financijske odnose
tel: 01/4591 258
fax: 4922 598
e-mail kontakt

Sektor za koordinaciju praćenja provedbe Nacionalnog plana oporavka i otpornosti
tel: 01/4591 267, 01/4591 258 

U Upravi za makroekonomske analize, Europsku uniju i međunarodne financijske odnose obavljaju se poslovi izrade godišnjih i višegodišnjih projekcija i prognoza makroekonomskih i proračunskih agregata; prate se i analiziraju makroekonomska kretanja u Republici Hrvatskoj i svijetu, posebice se analizira i planira fiskalna politika na razini državnog proračuna, izvanproračunskih korisnika te lokalne i područne (regionalne) samouprave; koordinira ekonomske politike u sklopu suradnje s domaćim i inozemnim institucijama te sudjeluje u aktivnostima državne suradnje s međunarodnim institucijama; sudjeluje u poslovima u vezi s nastupom Republike Hrvatske na međunarodnom financijskom tržištu i pred agencijama za ocjenu kreditne sposobnosti Republike Hrvatske; izrađuje fiskalna izvješća prema međunarodnim statističkim standardima, sudjeluje u izradi i razvoju nacionalnih računa opće države; priprema statistička izvješća Ministarstva; obavlja poslove koordinacije i upravljanja vlastitim sredstvima Europske unije; sudjeluje u pripremi i provedbi aktivnosti Ministarstva vezanih uz europske poslove i suradnju s međunarodnim financijskim institucijama; koordinira pripremu prijedloga stajališta i ostalih dokumenata o pojedinim politikama Europske unije; koordinira pripremu i provedbu programa Europske unije; razvija i provodi suradnju s međunarodnim financijskim institucijama na temelju politike Vlade Republike Hrvatske u cilju ostvarivanja održivoga razvoja; izvršava financijske obveze koje proizlaze iz članstva Republike Hrvatske u međunarodnim financijskim institucijama i obveze na temelju sklopljenih ugovora o zajmovima, državnim jamstvima i darovnicama; obavlja upravne i stručne poslove vezane za sudjelovanje u pripremi nacrta prijedloga zakona i drugih propisa kojima se uređuju financijski odnosi s međunarodnim financijskim institucijama; obavlja upravne i stručne poslove vezane za izradu stručnih mišljenja na nacrte prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa iz područja financijskih odnosa s inozemstvom; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.