Obveznice - godišnji plan izdavanja

Plan izdavanja obveznica u 2023. godini

 

Tržište

Plan izražen u eurima 

Tromjesečje 

 Domaće tržište

 2,7 milijardi

I.  i IV. 

Inozemno tržište

 1,5 milijarde

 II.