Obveznice - godišnji plan izdavanja

Plan izdavanja obveznica u 2017. godini

 

Tržište

Plan izražen u kunama 

Tromjesečje 

 Domaće tržište

 14 milijardi

I., II. i IV. 

Inozemno tržište

 11,4 milijarde

 I.