Novosti

14. studeni 2023.
Sudjelovanje na 31. tradicionalnom savjetovanju Hrvatskog društva ekonomista


U okviru 31. tradicionalnog savjetovanja Hrvatskoga društva ekonomista "EKONOMSKA POLITIKA HRVATSKE U 2024." koje se održalo od 8. do 10. studenog 2023. u Opatiji, organiziran je i panel pod nazivom “Kako poboljšati praksu korporativnog upravljanja u državnim poduzećima”.

Moderator i uvodničar panela bio je prof.dr.sc. Darko Tipurić, a jedan od panelista bio je i državni tajnik izv. prof. dr. sc. Davor Zoričić. Bila je to prilika da se stručnoj javnosti predstave glavne značajke reforme korporativnog upravljanja koja će se provesti kroz skoro donošenje Zakona o pravnim osobama u vlasništvu Republike Hrvatske. Kako je nacrt zakona izrađen prema najboljim svjetskim praksama te OECD-ovim smjernicama, rješenja koja su prezentirana javnosti bila su istovjetna narativu ostalih panelista, predstavnika prvorazrednih kompanija iz privatnog sektora, a tiču se jačanja uloge nadzornih odbora, jačanja transparentnosti poslovanja, jačanja autonomije interne revizije itd.Osim navedene teme, savjetovanje je bilo obilježeno brojnim drugim aktualnim temama kao što su upotreba umjetne inteligencije u gospodarstvu i inovativni poslovni modeli, energetika, stanje u građevinskoj industriji i dr.
 

 
2. studeni 2023.
Održana 41. sjednica Radne skupine za državno vlasništvo i privatizacijske prakse OECD-a
 


Dana 24. i 25. listopada 2023. godine održana je 41. sjednica Radne skupine za državno vlasništvo i privatizacijske prakse OECD-a (Working Party on State ownership and privatisation practices) u Parizu. Navedena radna skupina je forum sastavljen uglavnom od delegata članica OECD-a koji promiče dobro korporativno upravljanje u državnim poduzećima te daje smjernice za privatizacijske prakse. Radna skupina je kreirala te nadzire provedbu pravnih instrumenata Smjernice za korporativno upravljanje u poduzećima u vlasništvu države te Smjernice za antikorupciju i integritet u poduzećima u vlasništvu države.
 
Članice Radne skupine su svih 38 zemalja članica OECD-a te Europska komisija. Argentina, Brazil i Kazahstan imaju stalnu pozivnicu za sudjelovanje obzirom na njihov status sudionika Radne skupine, a zemlje koje su pozvane redovito sudjelovati su ključne partnerske zemlje (Indija, Indonezija, Kina, Saudijska Arabija i Južnoafrička Afrika), Bugarska, Malezija, Maroko, Peru, Filipini, Rumunjska, Singapur, Tunis, Ukrajina, Vijetnam te Republika Hrvatska.
 
Na sjednici je, osim delegata zemalja članica, sudjelovala i delegacija Ministarstva financija predvođena državnim tajnikom gosp. Davorom Zoričićem. Jedna od točki dnevnog reda sastanka je bila i rasprava o nacrtu dokumenta Pregled pristupanja u području korporativnog upravljanja (Corporate Governance Accession Review of Croatia), koji predstavlja izvješće o spremnosti i sposobnosti Republike Hrvatske za provedbu pravnih instrumenata u okviru nadležnosti OECD-ova Odbora za korporativno upravljanja.


 
U okviru ove točke dnevnog reda hrvatska delegacija je prezentirala dosadašnji rad na reformama iz područja korporativnog upravljanja te glavne značajke nacrta novog zakona o pravnim osobama u vlasništvu države te je odgovarala na pitanja delegata vezano za trenutnu praksu te planirane reforme. Sastavni dio ovog izvješća biti će i preporuke Republici Hrvatskoj čija će implementacija biti predmet daljnje revizije dokumenta.
 
Teme ostalih sjednica su, između ostalog, uključivale:
  • praćenje provedbe primjene Smjernica o korporativnom upravljanju u državnim poduzećima,
  • najbolja praksa izvještavanja o održivosti u državnim poduzećima,
  • praćenje provedbe primjene Smjernica za borbu protiv korupcije i integritet za poduzećima u državnom vlasništvu,
  • treći nacrt revizije Smjernica OECD-a o korporativnom upravljanju poduzećima u državnom vlasništvu itd.