Publikacije

Agregirana izvješća

O agregiranom izvještavanju
 
Prema izvorima iz OECD-a, povećanje transparentnosti je među glavnim prioritetima upravljanja trgovačkim društvima u vlasništvu države. Visoki standardi transparentnosti i odgovornosti ključni su za povećanje učinkovitosti društava. Smjernice za korporativno upravljanje preporučuju da vlasnički subjekti trebaju uspostaviti dosljedno izvještavanje o poslovanju te o njima jednom godišnje objaviti objedinjeno izvješće. Agregirano izvješće ima za cilj omogućiti široj javnosti, parlamentu i javnim medijima da steknu jasan uvid u poslovanje i razvoj trgovačkih društava u državnom vlasništvu.
 
Ono je primarno usmjereno na financijsko poslovanje, ali treba sadržavati i informacije o poslovanju u pogledu ključnih nefinancijskih pokazatelja. Sadrži informacije o organizaciji vlasničke funkcije, skupne financijske informacije, analizu uspješnosti poslovanja, usklađenost sa standardima korporativnog upravljanja i javne objave, informacije o bitnim događajima koji su utjecali na poslovanje itd."
 
OECD Vodič za agregatno izvještavanje
 
Izvješće o poslovanju pravnih osoba od posebnog interesa za 2021. godinu
 
Izvješće o poslovanju pravnih osoba u državnom vlasništvu za 2020. godinu
Annual report 2020 for legal entities owned by Republic of Croatia
 
Izvješće o poslovanju pravnih osoba od posebnog interesa za 2019. godinu
Annual report 2019 for legal entities of special interest
 
Izvješće o poslovanju pravnih osoba od posebnog interesa za 2018. godinu
Annual report 2018 for legal entities of special interest