Publikacije

Agregirana izvješća

O agregiranom izvještavanju

Povećanje transparentnosti upravljanja trgovačkim društvima u vlasništvu države jedan je od glavnih prioriteta Ministarstva financija. Visoki standardi transparentnosti i odgovornosti ključni su za povećanje učinkovitosti poslovanja društava. Prema izvorima OECD-a,  konkretno Smjernicama za korporativno upravljanje, kao međunarodno priznatog standarda, preporučuje se da vlasnički subjekti uspostave dosljedno izvještavanje o poslovanju društava u državnom vlasništvu, te jednom godišnje objave objedinjeno izvješće o poslovanju. Agregirano izvješće ima za cilj omogućiti široj javnosti jasan uvid u rezultate poslovanja i razvoj trgovačkih društava u državnom vlasništvu.
 
Ono je primarno usmjereno na financijsko poslovanje, ali također, sadrži informacije o organizaciji vlasničke funkcije, skupne financijske informacije, analizu uspješnosti poslovanja, usklađenost sa standardima korporativnog upravljanja i javne objave, kao i informacije o bitnim događajima koji su utjecali na poslovanje itd. U narednom razdoblju cilj Ministarstva financija biti će i dodatno unaprijediti informacije za objavu kako bi zainteresiranoj javnosti pružila adekvatne podatke, ali i potaknula odgovorno upravljanje resursima od strane društava u državnom vlasništvu.
 
OECD Vodič za agregatno izvještavanje

Izvješće o poslovanju pravnih osoba u državnom vlasništvu za 2022. godinu
 
Izvješće o poslovanju pravnih osoba od posebnog interesa za 2021. godinu
 
Izvješće o poslovanju pravnih osoba u državnom vlasništvu za 2020. godinu
Annual report 2020 for legal entities owned by Republic of Croatia
 
Izvješće o poslovanju pravnih osoba od posebnog interesa za 2019. godinu
Annual report 2019 for legal entities of special interest
 
Izvješće o poslovanju pravnih osoba od posebnog interesa za 2018. godinu
Annual report 2018 for legal entities of special interest