Provedba projekta „Nabava informatičke i programske opreme za potrebe obavljanja zadaća Ureda za sprječavanje pranja novca“

Člankom 56. stavkom 3. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma („Narodne novine" broj 87/08, 25/12) propisano je da Ured za sprječavanje pranja novca kao financijsko-obavještajna jedinica i središnja nacionalna jedinica prikuplja, pohranjuje, analizira i dostavlja podatke, informacije i dokumentaciju o sumnjivim transakcijama nadležnim državnim tijelima na daljnje postupanje u cilju sprječavanja i otkrivanja pranja novca i financiranja terorizma sukladno odredbama navedenog Zakona.

U tijeku je provedba projekta „Nabava informatičke i programske opreme za potrebe obavljanja zadaća Ureda za sprječavanje pranja novca" ukupnog predviđenog proračuna 887.500,00 EUR. Europska unija će sredstvima iz Fonda za unutarnju sigurnost sufinancirati 75% od ukupnog predviđenog proračuna projekta.

Projekt predviđa nabavu suvremenih tehnoloških rješenja u smislu nabave nove informatičke opreme i nabave nove programske opreme kompatibilne s postojećom programskom opremom. U okviru projekta posebna pozornost posvećuje se sigurnosti sukladno propisima koji uređuju tajnost podataka i informacijsku sigurnost, nabavkom opreme koja će jamčiti najveću razinu sigurnosti klasificiranih podataka.