Zakoni i pravilnici

Popis istaknutih javnih dužnosti u Republici Hrvatskoj
 
Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma („Narodne novine“, broj 39/19), člankom 46. a) propisano je da Ured za sprječavanje pranja novca na svojim mrežnim stranicama objavljuje popis istaknutih javnih dužnosti politički izložene osobe iz članka 46. stavka 3. Zakona.
 
U svrhu identifikacije politički izložene osobe, sačinjen je popis istaknutih javnih dužnosti u Republici Hrvatskoj, koji ne sadržava ime i prezime nositelja istaknute javne dužnosti niti bilo koji drugi osobni podatak nositelja istaknute javne dužnosti.   
 Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (Narodne novine, br. 108/17)

U Narodnim novinama broj 1/19 od 3. siječnja 2019. objavljeni su novi Pravilnici za provedbu Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (Narodne novine, br. 108/17):

Pravilnik o obavještavanju Ureda za sprječavanje pranja novca o sumnjivim transakcijama, sredstvima i osobama (Narodne novine, br. 1/19)

Ovim se Pravilnikom propisuje način i opseg dostavljanja podataka o sumnjivim transakcijama, sredstvima i osobama i dodatni podatci koje su obveznici iz članka 9. Zakona i središnja kontaktna točka iz članka 65. Zakona dužni dostavljati Ministarstvu financija, Uredu za sprječavanje pranja novca. Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o obavješćivanju Ureda za sprječavanje pranja novca o sumnjivim transakcijama i osobama (Narodne novine, br. 1/09), Pravilnik o načinu i rokovima obavješćivanja Ureda za sprječavanje pranja novca o sumnjivim transakcijama i osobama te vođenju evidencija od strane odvjetnika odvjetničkih društava, javnih bilježnika, revizorskih društava i samostalnih revizora te pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju računovodstvene poslove i poslove poreznog savjetovanja (Narodne novine, br. 1/09) i Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu i rokovima obavješćivanja Ureda za sprečavanje pranja novca o sumnjivim transakcijama i osobama te vođenju evidencija od strane odvjetnika, odvjetničkih društava, javnih bilježnika, revizorskih društava i samostalnih revizora te pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju računovodstvene poslove i poslove poreznog savjetovanja (Narodne novine, br. 153/13). Ovaj Pravilnik stupa na snagu dana 3. siječnja 2019.

Pravilnik o obavještavanju Ureda za sprječavanje pranja novca o gotovinskoj transakciji u vrijednosti od 200.000,00 kuna i većoj (Narodne novine, br. 1/19)

Ovim se Pravilnikom propisuje način i opseg dostavljanja podataka o gotovinskoj transakciji u vrijednosti od 200.000,00 kuna i većoj, dodatni podatci koje su obveznici iz članka 9. Zakona dužni dostavljati Ministarstvu financija, Uredu za sprječavanje pranja novca te uvjeti pod kojima Obveznik nije dužan obavještavati Ured o gotovinskoj transakciji. Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o obavješćivanju Ureda za sprječavanje pranja novca o gotovinskoj transakciji u vrijednosti od 200.000,00 kuna i većoj te o uvjetima pod kojima obveznici za određene stranke nisu dužni obavješćivati Ured o gotovinskoj transakciji (Narodne novine, br. 1/09). Ovaj Pravilnik stupa na snagu dana 3. siječnja 2019.

Pravilnik o načinu dostavljanja dodatnih podataka koje su obveznici dužni dostaviti na zahtjev Ureda za sprječavanje pranja novca (Narodne novine, br. 1/19)

Ovim se Pravilnikom propisuje način dostavljanja dodatnih podataka koje obveznici iz članka 9. stavka 2. točke 1. Zakona dostavljaju Uredu za sprječavanje pranja novca na zahtjev Ureda. Ovaj Pravilnik stupa na snagu dana 3. siječnja 2019.

Pravilnik o načinu i opsegu dostavljanja podataka o prijenosu gotovine preko državne granice Uredu za sprječavanje pranja novca od strane Carinske uprave (Narodne novine, br. 1/19)

Ovim se Pravilnikom propisuje način i opseg dostavljanja podataka o prijenosu gotovine preko državne granice Uredu za sprječavanje pranja novca od strane Ministarstva financija, Carinske uprave. Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o kontroli unošenja i iznošenja gotovine u domaćoj ili stranoj valuti preko državne granice (Narodne novine, br. 1/09) i Pravilnik o izmjenama Pravilnika o kontroli unošenja i iznošenja gotovine u domaćoj ili stranoj valuti preko državne granice (Narodne novine, br. 153/13). Ovaj Pravilnik stupa na snagu dana 3. siječnja 2019.

Pravilnik o načinu i rokovima dostavljanja podataka Uredu za sprječavanje pranja novca o kaznenim i drugim prijavama za kaznena djela pranje novca ili financiranja terorizma (Narodne novine, br. 1/19)

Ovim se Pravilnikom propisuje način i rokovi dostavljanja podataka o osobama protiv kojih su Ravnateljstvo policije, uključujući i Policijski nacionalni ured za suzbijanje korupcije i organiziranoga kriminaliteta, nadzorne službe ministarstva nadležnog za financije – Porezna uprava, Financijski inspektorat, Carinska uprava i druge službe ministarstva nadležnog za financije, Hrvatska narodna banka i/ili Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, podnijeli kaznenu ili drugu prijavu za kaznena djela pranje novca ili financiranja terorizma, a koje su podatke nadležna tijela dužna dostavljati Uredu za sprječavanje pranja novca. Ovaj Pravilnik stupa na snagu dana 3. siječnja 2019.

Pravilnik o načinu i rokovima dostavljanja podataka Uredu za sprječavanje pranja novca o kaznenom djelu pranja novca, povezanim predikatnim kaznenim djelima ili kaznenom djelu financiranja terorizma (Narodne novine, br. 1/19)

 

Ovim se Pravilnikom propisuje način i rokovi dostavljanja podataka o osobama protiv kojih je pokrenuta istraga, podignuta optužnica ili donesena sudska odluka za kaznena djela pranje novca ili financiranja terorizma te o predikatnim kaznenim djelima u vezi s pranjem novca, a koje su podatke nadležna državna odvjetništva i nadležni sudovi dužni dostavljati Uredu za sprječavanje pranja novca. Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu i rokovima dostavljanja podataka Uredu za sprječavanje pranja novca o kaznenom djelu pranja novca i financiranja terorizma (Narodne novine, br. 76/09). Ovaj Pravilnik stupa na snagu dana 3. siječnja 2019.

Pravilnik o načinu i rokovima dostavljanja podataka Uredu za sprječavanje pranja novca o prekršajnim postupcima (Narodne novine, br. 1/19)

Ovim se Pravilnikom propisuje način i rokovi dostavljanja podataka o predmetima u kojima je dovršen prekršajni postupak zbog prekršaja propisanih Zakonom, a koje podatke je Financijski inspektorat dužan dostavljati Uredu za sprječavanje pranja novca. Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu i rokovima dostavljanja podataka Uredu za sprječavanje pranja novca o prekršajnim postupcima (Narodne novine, br. 76/09). Ovaj Pravilnik stupa na snagu dana 3. siječnja 2019.

Pravilnik o minimalnim tehničkim uvjetima koje moraju ispunjavati sredstva videoelektroničke identifikacije (Narodne novine, br. 1/19)

Ovim Pravilnikom propisuju se minimalni tehnički uvjeti koje moraju ispunjavati sredstva videoelektroničke identifikacije. Ovaj Pravilnik stupa na snagu dana 3. siječnja 2019.