Zakoni i pravilnici

Popis istaknutih javnih dužnosti u Republici Hrvatskoj
 
Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma („Narodne novine“, broj 39/19), člankom 46. a) propisano je da Ured za sprječavanje pranja novca na svojim mrežnim stranicama objavljuje popis istaknutih javnih dužnosti politički izložene osobe iz članka 46. stavka 3. Zakona.
 
U svrhu identifikacije politički izložene osobe, sačinjen je popis istaknutih javnih dužnosti u Republici Hrvatskoj, koji ne sadržava ime i prezime nositelja istaknute javne dužnosti niti bilo koji drugi osobni podatak nositelja istaknute javne dužnosti.   
 Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (Narodne novine, br. 108/1739/19 i 151/22)

U Narodnim novinama broj 11/23 objavljeni su novi Pravilnici za provedbu Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (Narodne novine, br. 108/17, 39/19 i 151/22):

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obavještavanju Ureda za sprječavanje pranja novca o sumnjivim transakcijama, sredstvima i osobama (Narodne novine, br. 1/19 i 11/23)

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obavještavanju Ureda za sprječavanje pranja novca o gotovinskoj transakciji u vrijednosti 200.000,00 kuna i većoj (Narodne novine, br. 1/19 i 11/23)


Pravilnik o načinu dostavljanja dodatnih podataka koje su obveznici dužni dostaviti na zahtjev Ureda za sprječavanje pranja novca (Narodne novine, br. 1/19)

Ovim se Pravilnikom propisuje način dostavljanja dodatnih podataka koje obveznici iz članka 9. stavka 2. točke 1. Zakona dostavljaju Uredu za sprječavanje pranja novca na zahtjev Ureda. Ovaj Pravilnik stupa na snagu dana 3. siječnja 2019.

Pravilnik o načinu i opsegu dostavljanja podataka o prijenosu gotovine preko državne granice Uredu za sprječavanje pranja novca od strane Carinske uprave (Narodne novine, br. 1/19)

Ovim se Pravilnikom propisuje način i opseg dostavljanja podataka o prijenosu gotovine preko državne granice Uredu za sprječavanje pranja novca od strane Ministarstva financija, Carinske uprave. Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o kontroli unošenja i iznošenja gotovine u domaćoj ili stranoj valuti preko državne granice (Narodne novine, br. 1/09) i Pravilnik o izmjenama Pravilnika o kontroli unošenja i iznošenja gotovine u domaćoj ili stranoj valuti preko državne granice (Narodne novine, br. 153/13). Ovaj Pravilnik stupa na snagu dana 3. siječnja 2019.

Pravilnik o načinu i rokovima dostavljanja podataka Uredu za sprječavanje pranja novca o kaznenim i drugim prijavama za kaznena djela pranje novca ili financiranja terorizma (Narodne novine, br. 1/19)

Ovim se Pravilnikom propisuje način i rokovi dostavljanja podataka o osobama protiv kojih su Ravnateljstvo policije, uključujući i Policijski nacionalni ured za suzbijanje korupcije i organiziranoga kriminaliteta, nadzorne službe ministarstva nadležnog za financije – Porezna uprava, Financijski inspektorat, Carinska uprava i druge službe ministarstva nadležnog za financije, Hrvatska narodna banka i/ili Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, podnijeli kaznenu ili drugu prijavu za kaznena djela pranje novca ili financiranja terorizma, a koje su podatke nadležna tijela dužna dostavljati Uredu za sprječavanje pranja novca. Ovaj Pravilnik stupa na snagu dana 3. siječnja 2019.

Pravilnik o načinu i rokovima dostavljanja podataka Uredu za sprječavanje pranja novca o kaznenom djelu pranja novca, povezanim predikatnim kaznenim djelima ili kaznenom djelu financiranja terorizma (Narodne novine, br. 1/19)

 

Ovim se Pravilnikom propisuje način i rokovi dostavljanja podataka o osobama protiv kojih je pokrenuta istraga, podignuta optužnica ili donesena sudska odluka za kaznena djela pranje novca ili financiranja terorizma te o predikatnim kaznenim djelima u vezi s pranjem novca, a koje su podatke nadležna državna odvjetništva i nadležni sudovi dužni dostavljati Uredu za sprječavanje pranja novca. Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu i rokovima dostavljanja podataka Uredu za sprječavanje pranja novca o kaznenom djelu pranja novca i financiranja terorizma (Narodne novine, br. 76/09). Ovaj Pravilnik stupa na snagu dana 3. siječnja 2019.

Pravilnik o načinu i rokovima dostavljanja podataka Uredu za sprječavanje pranja novca o prekršajnim postupcima (Narodne novine, br. 1/19)

Ovim se Pravilnikom propisuje način i rokovi dostavljanja podataka o predmetima u kojima je dovršen prekršajni postupak zbog prekršaja propisanih Zakonom, a koje podatke je Financijski inspektorat dužan dostavljati Uredu za sprječavanje pranja novca. Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu i rokovima dostavljanja podataka Uredu za sprječavanje pranja novca o prekršajnim postupcima (Narodne novine, br. 76/09). Ovaj Pravilnik stupa na snagu dana 3. siječnja 2019.

Pravilnik o minimalnim tehničkim uvjetima koje moraju ispunjavati sredstva videoelektroničke identifikacije (Narodne novine, br. 1/19)

Ovim Pravilnikom propisuju se minimalni tehnički uvjeti koje moraju ispunjavati sredstva videoelektroničke identifikacije. Ovaj Pravilnik stupa na snagu dana 3. siječnja 2019.