Objava podataka o prekršajnim sankcijama iz područja SPNFT

Na ovoj stranici Financijski inspektorat RH kao nadležno nadzorno tijelo objavljuje podatke o pravomoćnim odlukama donesenim u prekršajnom postupku sukladno odredbama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (Narodne novine, broj 108/17 i 39/19). Sukladno odredbama članka 96. citiranog Zakona podaci se objavljuju u anonimiziranom obliku. x