Porezna uprava

Ravnatelj: Božidar Kutleša
Boškovićeva 5, Zagreb
Centrala: 01/4809 000
tel: 4809 000
fax: 4809 530
e-mail kontakt

Web stranica porezne uprave: ovdje.

Porezna uprava je jedinstvena i samostalna upravna organizacija u sastavu Ministarstva financija čija je temeljna zadaća primjena i nadzor primjene poreznih propisa i propisa o prikupljanju doprinosa. Porezna uprava djeluje pod nazivom: Ministarstvo financija, Porezna uprava.

Poslovi Porezne uprave su:

1. prikupljanje, evidentiranje, obrada i provjera podataka bitnih za utvrđivanje porezne osnovice i naplate poreza, doprinosa i drugih javnih davanja

2. uspostava i razvijanje sustava servisa te informiranje i edukacija poreznih obveznika radi lakšeg ostvarivanja prava i ispunjenja obveza

3. izrada obvezujućih mišljenja

4. sklapanje sporazuma o transfernim cijenama i sporazuma o dobrovoljnom ispunjavanju poreznih obveza

5. utvrđivanje poreznih obveza, doprinosa i drugih javnih davanja

6. organiziranje, praćenje i kontrola naplate poreza, doprinosa i drugih javnih davanja

7. nadzor poslovanja poreznih obveznika u primjeni propisa iz nadležnosti Porezne uprave

8. suzbijanje poreznih prijevara

9. vođenje prekršajnog postupka

10. analiza podataka o obračunanim i naplaćenim porezima, doprinosima i drugim javnim davanjima i planiranje poreznih prihoda

11. naplata i ovrha poreza, doprinosa i drugih javnih davanja

12. praćenje i analiza primjene poreznih propisa i poreznih sustava u državama članicama Europske unije i sudjelovanje u radu institucija Europske unije

13. prikupljanje i obrada podataka putem jedinstvenog informacijskog sustava

14. predlaganje unaprjeđenja poreznog sustava i porezne politike

15. međuinstitucionalna suradnja s javnopravnim tijelima koja vode službene evidencije.

Porezna uprava može obavljati poslove evidentiranja, utvrđivanja, nadzora, naplate i ovrhe prihoda jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, kao i drugih javnih davanja. Porezna uprava provodi ovrhu radi naplate proračunskih prihoda čije je utvrđivanje i naplata u djelokrugu drugih ustrojstvenih jedinica Ministarstva financija te ovrhu radi naplate drugih javnih davanja po zahtjevima javnopravnih tijela i sudova u skladu s posebnim propisima. Porezna uprava obavlja i druge poslove koji su joj stavljeni u nadležnost prema posebnim propisima.Na web stranicama Porezne uprave možete pronaći

te druge važne informacije vezane uz poreze, prireze i doprinose.
 

Kontakti

Adresar Porezne uprave

Pozivni centar Porezne uprave

Obrazac za zaprimanja upita, prijave poreznih prekršaja i pohvala ili pritužbi na rad službenika Porezne uprave