2014

Godišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu

Opći dio Državnog proračuna RH za 2014. godinu

Posebni dio Državnog proračuna RH za 2014. godinu po proračunskim korisnicima
Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala u 2014. godini
Izvještaj o korištenju proračunske zalihe u 2014. godini
Izvještaj o danim državnim jamstvima i izdacima po državnim jamstvima u 2014. godini
Izvršenje financijskih planova izvanproračunskih korisnika u 2014. godini
Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka izvanproračunskih korisnika u 2014. godini
Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu
Hrvatski sabor donio je na sjednici od 25. studenoga 2014. godine Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu i Odluke o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu.
Navedeni dokumenti objavljeni su u Narodnim novinama, broj 141 od 1. prosinca 2014. godine.

Opći dio

Financijski planovi izvanproračunskih korisnika
Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu (Narodne novine, br. 141/14)  

Polugodišnji zvještaj o izvršenju Državnog proračuna

Opći dio Državnog proračuna za razdoblje siječanj - lipanj 2014. 


Posebni dio Državnog proračuna RH po proračunskim korisnicima za razdoblje siječanj - lipanj 2014.
Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala za razdoblje siječanj lipanj 2014.
Izvještaj o korištenju proračunske zalihe za razdoblje siječanj - lipanj 2014.
Izvještaj o danim državnim jamstvima i izdacima po državnim jamstvima za razdoblje siječanj - lipanj 2014.
Izvršenje financijskih planova izvanproračunskih korisnika za razdoblje siječanj - lipanj 2014.
Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i i zdataka izvanproračunskih korisnika za razdoblje siječanj - lipanj 2014.

Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu
Hrvatski sabor donio je na sjednici od 21. ožujka 2014. godine Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu i Odluke o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu.
Navedeni dokumenti objavljeni su u Narodnim novinama, broj 39 od 27. ožujka 2014. godine.

Opći dio
 

Posebni dio


Financijski planovi izvanproračunskih korisnika
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu (Narodne novine, br. 39/14)  
Državni proračun Republike Hrvatske za 2014. i projekcije za 2015. i 2016. godinu

Hrvatski sabor donio je na sjednici 4. prosinca 2013. godine Državni proračun Republike Hrvatske za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu, Odluke o davanju suglasnosti na financijske planove izvanproračunskih korisnika za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu i Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu.

Navedeni dokumenti objavljeni su u Narodnim novinama, broj 152 od 17. prosinca 2013. godine.

Opći dio


Posebni dio
Financijski planovi izvanproračunskih korisnika
Obrazloženja Državnog proračuna i financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2014. i projekcije za 2015. i 2016. godinu
Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu