Državni proračun 2018. godina

 Godišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna za 2018.

Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu

Hrvatski sabor donio je na sjednici od 3. prosinca 2018. godine Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu i Odluke o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu.

Navedeni dokumenti objavljeni su u Narodnim novinama, broj 108/18 od 4. prosinca 2018. godine.

Opći dio


Posebni dio
Izmjene i dopune financijskih planova izvanproračunskih korisnika državnog proračuna za 2018. i projekcija za 2019. i 2020. godinu
Obrazloženje Izmjena i dopuna državnog proračuna i financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2018. godinu

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu


Polugodišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za prvo polugodište 2018. godine

Opći dio Državnog proračuna Republike Hrvatske za prvo polugodište 2018.


Posebni dio Državnog proračuna Republike Hrvatske za prvo polugodište 2018. po proračunskim korisnicima
Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala u prvom polugodištu 2018.
Izvještaj o korištenju proračunske zalihe u prvom polugodištu 2018.
Izvještaj o danim državnim jamstvima i izdacima po državnim jamstvima u prvom polugodištu 2018.
Obrazloženje makroekonomskih pokazatelja, ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Državnog proračuna Republike Hrvatske, ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka izvanproračunskih korisnika državnog proračuna te deficit općeg proračuna u prvom polugodištu 2018.
Izvršenje financijskih planova izvanproračunskih korisnika u prvom polugodištu 2018. s obrazloženjem
Polugodišnji izvještaj o primjeni fiskalnih pravila za prvo polugodište 2018.

 


Državni proračun Republike Hrvatske za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu.

Hrvatski sabor donio je na sjednici 30. studenoga 2017. godine Državni proračun Republike Hrvatske za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu, Odluke o davanju suglasnosti na financijske planove izvanproračunskih korisnika za 2018. godinu i projekcije plana za 2019. i 2020. godinu i Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu.

Navedeni dokumenti objavljeni su u Narodnim novinama, broj 124 od 13. prosinca 2017. godine.


Opći dio


Posebni dio
Financijski planovi izvanproračunskih korisnika državnog proračuna za 2018. i projekcije za 2019. i 2020. godinu
Obrazloženja Državnog proračuna i financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2018. i projekcije za 2019. i 2020. godinu

Prilozi uz Državni proračun Republike Hrvatske za 2018. i projekcije za 2019. i 2020. godinu
Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu