Fiskalna decentralizacija

Prva faza procesa fiskalne decentralizacije u Hrvatskoj započela je 2001. kada je preispitan ukupni zakonodavni i financijski okvir za lokalnu i područnu samoupravu te kada je na županije i veće gradove prebačen određeni broj funkcija u području zdravstva, obrazovanja i socijalne skrbi.
Program Vlade za razdoblje 2003.-2007. stvara obvezu daljnje decentralizacije radi omogućavanja većeg utjecaja i odgovornosti za razvoj na lokalnoj razini.
Nadalje, Vlada predviđa provedbu daljnje decentralizacije zajedno s razmatranjem sustava financiranja lokalne samouprave. Povjerenstvo za decentralizaciju osnovano je 2004. radi izvršavanja Vladina Programa decentralizacije, a ustanovljeno je i šest radnih skupina za pružanje pomoći Povjerenstvu.

Načela koja služe kao putokaz za suvremeni sustav lokalne i područne samouprave u EU nalažu da sustav mora biti:
  • učinkovit u izvršenju dodijeljenih mu funkcija
  • odgovarajuće financiran i fiskalno održiv
  • općenito po strukturi smatran pravičnim
  • transparentno proveden
  • jasno razumljiv, te mora uživati potporu političkih tijela i šire javnosti.

Uspjeh procesa decentralizacije u Hrvatskoj uvelike ovisi o obliku odgovarajućeg sustava. Takvo što mora se postići u suradnji s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, kako bi im se osigurala sposobnost djelotvornog obnašanja prenesenih im funkcija i raspolaganja prikladnim financijskim sredstvima, te u suradnji s resornim ministarstvima i drugim državnim tijelima koja su prije izvršavala decentralizirane funkcije i s tim u svezi raspolažu potrebnim iskustvom.

Ministarstvo financija zaduženo je za sveukupno izvršenje sustava lokalnih i područnih financija te za očuvanje svoga fiskalnog integriteta.