Državni proračun 2023. godina

Odluka o proračunskom okviru za razdoblje 2023. - 2025.

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici 30. lipnja 2022. godine donijela Odluku o proračunskom okviru za razdoblje 2023. - 2025. kojom se određuje proračunski okvir za razdoblje 2023. - 2025. kroz utvrđivanje visine rashoda koji se financiraju iz općih prihoda i primitaka, doprinosa i namjenskih primitaka po razdjelima organizacijske klasifikacije te visine manjka, odnosno viška izvanproračunskih korisnika državnog proračuna za razdoblje 2023. – 2025.  

Odluka o proračunskom okviru za razdoblje 2023. - 2025.

Odluka o izmjenama Odluke o proračunskom okviru za razdoblje 2023. - 2025.

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici 14. studenoga 2022. godine donijela Odluku o izmjenama Odluke o proračunskom okviru za razdoblje 2023. - 2025. kojom je izmijenjena visina rashoda koji se financiraju iz općih prihoda i primitaka, doprinosa i namjenskih primitaka po razdjelima organizacijske klasifikacije te visina manjka, odnosno viška izvanproračunskih korisnika državnog proračuna za razdoblje 2023. – 2025.  

Odluka o izmjenama Odluke o proračunskom okviru za razdoblje 2023. - 2025.