Državni proračun 2021. godina

Godišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu

Hrvatski sabor donio je na sjednici od 27. svibnja 2022. godine Godišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu (Narodne novine, br. 66/22).


Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu

Hrvatski sabor donio je na sjednici 12. studenoga 2021. godine Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu i Odluke o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu. Navedeni dokumenti objavljeni su u Narodnim novinama, br. 122/21 od 16. studenoga 2021. godine.
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za prvo polugodište 2021. godine

Hrvatski sabor donio je na sjednici od 12. studenoga 2021. godine Polugodišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za prvo polugodište 2021. godine (Narodne novine, br. 128/21.


Opći dio Državnog proračuna Republike Hrvatske za prvo polugodište 2021.
Posebni dio Državnog proračuna Republike Hrvatske za prvo polugodište 2021. po proračunskim korisnicima
Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala u prvom polugodištu 2021. godine
Izvještaj o korištenju proračunske zalihe u prvom polugodištu 2021. godine
Izvještaj o danim državnim jamstvima i izdacima po državnim jamstvima u prvom polugodištu 2021. godine
Obrazloženje makroekonomskih pokazatelja, ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Državnog proračuna Republike Hrvatske te deficit općeg proračuna u prvom polugodištu 2021. godine
Izvršenje financijskih planova izvanproračunskih korisnika te Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka izvanproračunskih korisnika u prvom polugodištu 2021. godine

Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu

Hrvatski sabor donio je na sjednici od 18. lipnja 2021. godine Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu i Odluke o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu.

Navedeni dokumenti objavljeni su u Narodnim novinama, br. 69/21. od 24. lipnja 2021. godine.
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu
Državni proračun Republike Hrvatske za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu

Hrvatski sabor donio je na sjednici od 25. studenoga 2020. godine Državni proračun Republike Hrvatske za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu, Odluke o davanju suglasnosti na financijske planove izvanproračunskih korisnika za 2021. godinu i projekcije plana za 2022. i 2023. godinu i Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu. Navedeni dokumenti objavljeni su u Narodnim novinama, broj 135 od 8. prosinca 2020. godine.

Opći dio
Posebni dio
Financijski planovi izvanproračunskih korisnika državnog proračuna za 2021. i projekcije za 2022. i 2023. godinu
Obrazloženja državnog proračuna i financijskih planova proračunskih korisnika za 2021. i projekcija za 2022. i 2023. godinu
Obrazloženja financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu
Prilozi uz Državni proračun Republike Hrvatske za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu
Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu