Državni proračun 2021. godina

Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu

Hrvatski sabor donio je na sjednici od 18. lipnja 2021. godine Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu i Odluke o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu.

Navedeni dokumenti objavljeni su u Narodnim novinama, br. 69/21. od 24. lipnja 2021. godine.
 
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu
Državni proračun Republike Hrvatske za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu

Hrvatski sabor donio je na sjednici od 25. studenoga 2020. godine Državni proračun Republike Hrvatske za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu, Odluke o davanju suglasnosti na financijske planove izvanproračunskih korisnika za 2021. godinu i projekcije plana za 2022. i 2023. godinu i Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu. Navedeni dokumenti objavljeni su u Narodnim novinama, broj 135 od 8. prosinca 2020. godine.

Opći dio
Posebni dio
Financijski planovi izvanproračunskih korisnika državnog proračuna za 2021. i projekcije za 2022. i 2023. godinu
Obrazloženja državnog proračuna i financijskih planova proračunskih korisnika za 2021. i projekcija za 2022. i 2023. godinu
Obrazloženja financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu
Prilozi uz Državni proračun Republike Hrvatske za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu
Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu