Državni proračun 2024. godina

Odluka o izmjenama Odluke o proračunskom okviru za razdoblje 2024. - 2026.

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici 9. studenoga 2023. godine donijela Odluku o izmjenama Odluke o proračunskom okviru za razdoblje 2024. - 2026. kojom je izmijenjena visina rashoda koji se financiraju iz općih prihoda i primitaka, doprinosa i namjenskih primitaka po razdjelima organizacijske klasifikacije te visina manjka, odnosno viška izvanproračunskih korisnika državnog proračuna za razdoblje 2024. - 2026.  

Odluka o izmjenama Odluke o proračunskom okviru za razdoblje 2024. - 2026.
Odluka o proračunskom okviru za razdoblje 2024. - 2026.

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici 30. lipnja 2023. godine donijela Odluku o proračunskom okviru za razdoblje 2024. - 2026. kojom se određuje proračunski okvir za razdoblje 2024. - 2026. kroz utvrđivanje visine rashoda koji se financiraju iz općih prihoda i primitaka, doprinosa i namjenskih primitaka po razdjelima organizacijske klasifikacije te visine manjka, odnosno viška izvanproračunskih korisnika državnog proračuna za razdoblje 2024. - 2026.

Odluka o proračunskom okviru za razdoblje 2024. - 2026.