Fiskalno izravnanje

Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (dalje: Zakon) se uređuju izvori sredstava i financiranje poslova iz samoupravnog djelokruga jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, raspodjela prihoda od poreza na dohodak, fiskalno izravnanje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te financiranje decentraliziranih funkcija. Sukladno odredbama Zakona prihod od poreza na dohodak raspodjeljuje se na:
1. udio općine, odnosno grada 74%
2. udio županije 20%
3. udio za decentralizirane funkcije 6%.
 

Sredstva fiskalnog izravnanja, sukladno odredbama Zakona, osiguravaju se u državnom proračunu, a udio sredstava fiskalnog izravnanja u punom iznosu za pojedinu općinu, grad i županiju u ukupnim sredstvima fiskalnog izravnanja u punom iznosu utvrđuje ministar financija odlukom za svaku proračunsku godinu. Za potrebe izračuna i raspodjele sredstava fiskalnog izravnanja važna su dva parametra: Kapacitet ostvarenih poreznih prihoda i Referentna vrijednost kapaciteta ostvarenih poreznih prihoda. Zakon posebno definira Kapacitet ostvarenih poreznih prihoda za općine, i gradove, a posebno za županije. Zakonom su također posebno definirane Referentna vrijednost kapaciteta ostvarenih poreznih prihoda za općine, za gradove i za županije.

Referentna vrijednost kapaciteta ostvarenih poreznih prihoda za općine, za gradove i za županije za 2024. godinu je sljedeća: 

  • općine 447,75 eura,
  • gradovi 453,27 eura,
  • županije 64,58 eura.

Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, br. 127/17, 138/20151/22 i 114/23)
Odluka o udjelu sredstava fiskalnog izravnanja za pojedinu općinu, grad i županiju u ukupnim sredstvima fiskalnog izravnanja s iznosom sredstava fiskalnog izravnanja za 2024. godinu (Narodne novine, br. 158/23)