Fiskalno izravnanje

Zakonodavni okvir:

  • Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, br. 127/17)
Raspodjela prihoda od poreza na dohodak

Za sve jedinice

Udio općine, odnosno grada

 60%

Udio županije

 17%

Udio za decentralizirane funkcije

 6%

Udio za fiskalno izravnanje

 17%

Ukupno

 100%Izračun udjela fiskalnog izravnanja za 2019. godinu:
 
Referentna vrijednost za

u 2019.

Općine

 1.942,77 kn

Gradove

 2.545,42 kn

Županije

 315,60 knIzračun udjela fiskalnog izravnanja za 2018. godinu
 
Referentna vrijednost za

u 2018.

Općine

 1.927,00 kn

Gradove

 2.585,00 kn

Županije

 319,00 kn