Fiskalno izravnanje

 

Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (dalje: Zakon) se uređuju izvori sredstava i financiranje poslova iz samoupravnog djelokruga jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, raspodjela prihoda od poreza na dohodak, fiskalno izravnanje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te financiranje decentraliziranih funkcija. Sukladno odredbama Zakona prihod od poreza na dohodak raspodjeljuje se na:
1. udio općine, odnosno grada 74%
2. udio županije 20%
3. udio za decentralizirane funkcije 6%.

 

Sredstva fiskalnog izravnanja, sukladno odredbama Zakona, osiguravaju se u državnom proračunu, a udio sredstava fiskalnog izravnanja u punom iznosu za pojedinu općinu, grad i županiju u ukupnim sredstvima fiskalnog izravnanja u punom iznosu utvrđuje ministar financija odlukom za svaku proračunsku godinu. Za potrebe izračuna i raspodjele sredstava fiskalnog izravnanja važna su dva parametra: Kapacitet ostvarenih poreznih prihoda i Referentna vrijednost kapaciteta ostvarenih poreznih prihoda. Zakon posebno definira Kapacitet ostvarenih poreznih prihoda za općine, i gradove, a posebno za županije. Zakonom su također posebno definirane Referentna vrijednost kapaciteta ostvarenih poreznih prihoda za općine, za gradove i za županije. Referentna vrijednost kapaciteta ostvarenih poreznih prihoda za općine, za gradove i za županije za 2021. godinu je sljedeća:
- općine           2.144,19 kuna
- gradovi         2.628,54 kuna
- županije        331,08 kuna.

Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, broj 127/17 i 138/20)
Odluka o udjelu sredstava fiskalnog izravnanja za pojedinu općinu, grad i županiju u ukupnim sredstvima fiskalnog izravnanja s iznosom sredstava fiskalnog izravnanja za 2021. godinu (Narodne novine, broj 145/20), a danom stupanja na snagu ove Odluke stavlja se izvan snage Odluka o udjelu sredstava fiskalnog izravnanja za pojedinu općinu, grad i županiju u ukupnim sredstvima fiskalnog izravnanja za 2021. godinu.