Elektronička dostava podataka

Način dostave proračunskih dokumenata Ministarstvu financija

Isključivo slanjem linka na internetsku stranicu jedinice na kojoj su dokumenti objavljeni na e-mail adresu: lokalni.proracuni@mfin.hr

Proračunski dokumenti: 

  • proračun i projekcije 
  • odluka o izvršavanju proračuna 
  • izmjene i dopune proračuna 
  • godišnji izvještaj o izvršenju proračuna

Da bi se osiguralo ostvarenje načela transparentnosti i slobodan pristup informacijama kao i njihovo povezivanje, preuzimanje i ponovno korištenje, preporučujemo da se svi proračunski dokumenti objavljuju u formatu pogodnom za daljnju obradu (word ili excel).