Projekti u okviru Programa potpore strukturnim reformama Europske komisije


 
  • Projekt unaprjeđenja korporativnog upravljanja u poduzećima u državnom vlasništvu
Naziv projekta: Unaprjeđenje korporativnog upravljanja u poduzećima u vlasništvu države revidiranjem i usklađivanjem zakonske regulative s OECD-ovim smjernicama za korporativno upravljanje (Improving the corporate governance in State-owned enterprises by revising and aligning legislation in accordance with the OECD Guidelines on Corporate Governance of SOEs).

Financiranje: Projekt se financira sredstvima Programa potpore strukturnim reformama, kojeg vodi Služba za potporu strukturnim reformama  (SRSS) Europske komisije.

Vrijednost projekta: 350.000 eura.

Cilj projekta: Pregled postojeće prakse korporativnog upravljanja u državnim poduzećima, utvrđivanje odstupanja od najbolje prakse te sastavljanje preporuka za reviziju regulatornog okvira iz domene korporativnog upravljanja. Cilj je i stvaranje preduvjeta za aktivniju ulogu vlasničkih tijela u postavljanju financijskih i operativnih ciljeva, te postizanje bolje koordinacije između nadležnih državnih tijela.

Koordinator projekta: Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD).
 
Trajanje projekta: 18 mjeseci; projekt je pokrenut 29. svibnja 2020. godine.
 
  • Projekt aktiviranja neoperativne imovine u društvima u većinskom državnom vlasništvu
Naziv projekta: Aktiviranje neoperativne imovine u društvima u većinskom državnom vlasništvu (Programme for Activation of Non-operating Core Assets in SOEs).

Financiranje: Projekt se financira sredstvima Programa potpore strukturnim reformama, koji vodi Služba za potporu strukturnim reformama (SRSS) Europske komisije.

Vrijednost projekta: 300.000 eura.

Cilj projekta: Ustanoviti načine i metodologiju aktiviranja neoperativne imovine u trgovačkim društvima u većinskom vlasništvu države primjenjujući najbolju svjetsku praksu te osigurati podršku za razvoj strateškog okvira za jačanje učinkovitosti poslovanja trgovačkih društava u većinskom državnom vlasništvu kroz aktivaciju neaktivne imovine.

Koordinator projekta: Ured Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) Zagreb.
 
Konzultanti: Konzultantska kuća Deloitte Savjetodavne Usluge d.o.o. i odvjetničko društvo  Mamić, Perić, Reberski, Rimac sa sjedištem u Zagrebu.
 
Trajanje projekta: Procijenjeno na 18 mjeseci.
 
  • Projekt jedinstvenog okvira izvještavanja i praćenja poslovanja trgovačkih društava u državnom vlasništvu
Naziv projekta: Uspostava jedinstvenog okvira izvještavanja i praćenja poslovanja trgovačkih društava u državnom vlasništvu (Setting up a Unified Reporting and Monitoring Framework of SOEs).
 
Financiranje: Projekt se financira sredstvima Programa potpore strukturnim reformama (SRSP), koji vodi Služba za potporu strukturnim reformama  (SRSS) Europske komisije.
 
Vrijednost projekta: 273.000 eura.
 
Cilj projekta: Uvođenje obveze srednjoročnog planiranja u trgovačkim društvima u potpunom ili većinskom vlasništvu države te uvođenje jedinstvenog modela izrade planova i izvještavanja.
 
Koordinator projekta: Ured Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) Zagreb.
 
Konzultanti: Konzultantska kuća KPMG i odvjetničko društvo  Mamić, Perić, Reberski, Rimac sa sjedištem u Zagrebu.

Trajanje projekta: Završen u studenom 2018. godine.

 
  • Projekt jačanje kompetencija nadzornih i revizijskih odbora u trgovačkim društvima u državnom vlasništvu
Naziv projekta: Jačanje stručnosti nadzornih i revizijskih odbora u trgovačkim društvima u državnom vlasništvu (Enhancing Competences of Supervisory Boards and Audit Committees in SOEs).

Financiranje: Projekt se financira sredstvima Programa potpore strukturnim reformama, koji vodi Služba za potporu strukturnim reformama  (SRSS) Europske komisije.

Vrijednost projekta: 150.000 eura.

Cilj projekta: Projekt obuhvaća analizu pravnog okvira rada članova nadzornih i revizorskih odbora s preporukama za njegovo poboljšanje te usavršavanje za članove nadzornih i revizorskih odbora  s posebnim osvrtom na njihove zadaće i odgovornost. Usavršavanje se temelji na upoznavanju s najboljim međunarodnim iskustvima koja se mogu primijeniti na trgovačka društva u državnom vlasništvu u Republici Hrvatskoj.

Koordinator projekta: Ured Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) Zagreb.
 
Konzultanti: Konzultantska kuća KPMG i odvjetničko  društvo Mamić, Perić, Reberski, Rimac sa sjedištem u Zagrebu.
 
Trajanje projekta: 15 mjeseci.
 
  • Projekt restrukturiranja trgovačkih društava u državnom vlasništvu
Naziv projekta: Restrukturiranje trgovačkih društava u državnom vlasništvu (State-Owned Enterprise Restructuring in Croatia).

Financiranje: Projekt se financira sredstvima Programa potpore strukturnim reformama, koji vodi Služba za potporu strukturnim reformama (SRSS) Europske komisije.

Vrijednost projekta: 240.000 eura.

Cilj projekta: Potpora pri izradi sveobuhvatnog okvira restrukturiranja trgovačkih društava u državnom vlasništvu i povećanja njihove operativne i financijske učinkovitosti. Upoznavanje s najboljom praksom i znanjem stručnjaka kojim se osnažuju kapaciteti provedbenih tijela te podupiru i nadziru procesi restrukturiranja spomenutih trgovačkih društava. Krajnja je svrha uspješnom pripremom i primjenom planova jačanje financijske i operativne efikasnosti (FOPIP) postići veću profitabilnost, osnažiti upravljačku strukturu i unaprijediti poslovne procese trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske.

Koordinator projekta: Ured Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) Zagreb.
 
Konzultanti: Konzultantska kuća KPMG, odvjetničko društvo Mamić, Perić, Reberski, Rimac sa sjedištem u Zagrebu, Nestor Advisors Ltd iz Londona.
 
Trajanje projekta: veljača 2019. - siječanj 2020. godine.