Ovlaštenja za maloprodaju obrazaca mjenice

Ovlaštenja za maloprodaju obrazaca mjenice

Ovlaštenja za maloprodaju obrazaca mjenice pravnim i fizičkim osobama, sukladno članku 4. stavku 4. Pravilnika o obračunskim zavodima, naknadi za posredovanje i obrascu mjenice (Narodne novine, br. 77/99 - 146/2010), izdaje ministar financija.

Za dobivanje rješenja kojim se zainteresirana pravna ili fizička osoba ovlašćuje za maloprodaju obrazaca mjenice potrebno je podnijeti pisani zahtjev Ministarstvu financija, Sektor za financijski sustav, uz koji je potrebno priložiti:
  • presliku registracije trgovačke tvrtke, odnosno trgovačkog obrta, 
  • presliku potpisanog kartona i informaciju o solventnosti BON-2 i 
  • upravnu pristojbu od 70,00 kuna državnih biljega.