Financijska pismenost potrošača

Vlada Republike Hrvatske je u svrhu podizanja razine financijske pismenosti u Republici Hrvatskoj 2011. godine zadužila Ministarstvo financija da u suradnji s nadležnim ministarstvima, zainteresiranim predstavnicima znanstvenih i obrazovnih institucija, nadzornih tijela, potrošača i financijske industrije pripremi Prijedlog nacionalnog strateškog okvira financijske pismenosti potrošača i podnese ga Vladi Republike Hrvatske.
 
Prvi Nacionalni strateški okvir financijske pismenosti potrošača za razdoblje od 2015. do 2020. izrađen je kao međusektorski okvir za poticanje i unaprjeđivanje zajedničkog djelovanja javnog i privatnog sektora uključenih u provođenje financijskog obrazovanja građana Republike Hrvatske, s Ministarstvom financija kao koordinatorom. Njime su obuhvaćeni građani svih dobnih skupina u Republici Hrvatskoj putem formalnih, neformalnih i informalnih oblika obrazovanja, odnosno učenja. 
 
Javni i privatni sektor  uključen u provođenje financijskog obrazovanja građana Republike Hrvatske, s Ministarstvom financija kao koordinatorom su institucije koje su ujedno i članovi Operativne radne grupe za praćenje provedbe mjera i aktivnosti  koje je Ministarstvo financija osnovalo temeljem Nacionalnog strateškog okvira financijske pismenosti potrošača za razdoblje od 2015. do 2020.

Članovi operativne radne grupe su: Ministarstvo financijaPorezna uprava - Središnji uredMinistarstvo pravosuđa i upraveMinistarstvo znanosti i obrazovanjaMinistarstvo gospodarstva i održivog razvojaMinistarstvo rada mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politikeSredišnji državni ured za demografiju i mladeAgencija za odgoj i obrazovanjeAgencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslihHrvatska agencija za nadzor financijskih usluga Financijska agencijaHrvatska narodna bankaHrvatski ured za osiguranjeŠtedopis, institut za financijsko obrazovanje ZagrebHrvatski institut za financijsku edukacijuSavez samostalnih sindikata hrvatskeCFA udruga HrvatskaHrvatska udruga kreditnih unijaHrvatska udruga poslodavacaUdruga članova obveznih i mirovinskih fondovaUdruga društava za upravljanje mirovinskim fondovima i mirovinskih osiguravajućih društavaEkonomski fakultet ZagrebPravni fakultet sveučilišta u ZagrebuHrvatska udruga banakaHrvatska gospodarska komoraHrvatska obrtnička komoraZagrebačka burza

S ciljem nastavka kontinuiranog rada u segmentu financijske pismenosti, u lipnju 2021. godine donesen je drugi Nacionalni strateški okvir financijske pismenosti potrošača za razdoblje od 2021. do 2026. kao dokument na kojem će se temeljiti aktivnosti za pojedine ciljne skupine stanovništva, a koje mogu biti: djeca i mladi, odrasli mlađe dobi, osobe radne dobi koji ostvaruju prihode, osobe starije životne dobi. 
U području financijskog opismenjavanja kontinuirano se realiziraju brojne aktivnosti definirane Akcijskim planom za unaprjeđenje financijske pismenosti potrošača. Članovi operativne radne grupe za praćenje provedbe mjera i aktivnosti o provedbi aktivnosti raspravljaju svaka tri mjeseca ili pismeno podnose Izvješće o provedenim aktivnostima za proteklo izvještajno razdoblje godišnje ili višegodišnje.
 
Ministarstvo financija kao nositelj i koordinator aktivnosti u svezi financijske pismenosti potrošača, izrađuje Prijedlog Akcijskog plana za unaprjeđenje financijske pismenosti potrošača i Izvješće o provedenim aktivnostima za proteklo izvještajno razdoblje te oboje podnosi Vladi Republike Hrvatske.