Ponuda trezorskih zapisa, lipanj 2024.

Ponuda trezorskih zapisa Republike Hrvatske
Besplatni info telefon: 0800 0080
 
Digitalna platforma E - RIZNICA

Republika Hrvatska zastupana po Ministarstvu financija najavljuje izdanje Trezorskih zapisa Republike Hrvatske ciljanih nominalnih iznosa:
  1. EUR 250.000.000,00 (dvjesto pedeset milijuna eura) s dospijećem 5. rujna 2024. godine, oznake vrijednosnog papira RHMF-T-436C i međunarodne identifikacijske oznake (ISIN) HRRHMFT436C5 i
  2. EUR 650.000.000,00 (šesto pedeset milijuna eura) s dospijećem 5. lipnja 2025. godine, oznake vrijednosnog papira RHMF-T-523C i međunarodne identifikacijske oznake (ISIN) HRRHMFT523C0.

Razdoblje ponude imat će dva kruga upisa, od kojih je 1. (prvi) krug namijenjen fizičkim osobama koje ispunjavaju uvjete kako su niže naznačeni („Prvi krug upisa Trezorskih zapisa“ - Nekonkurentne ponude), a 2. (drugi) krug je izravno namijenjen registriranim korisnicima  putem Bloomberg aukcijskog sustava („Drugi krug upisa Trezorskih zapisa“ - Konkurentne ponude putem BAS aukcije).


 Trezorske zapise u Prvom krugu upisa mogu upisati i uplatiti ulagatelji koji se obvezuju upisati najmanje jedan Trezorski zapis Nominalnog iznosa EUR 1.000,00 ("Minimalni iznos upisa") po ulagatelju i koji su:
a) punoljetne fizičke osobe državljani Republike Hrvatske ili
b) punoljetne fizičke osobe strani državljani koji su rezidenti u Republici Hrvatskoj.
Radi pružanja usluge provedbe Ponude odnosno prodaje Trezorskih zapisa, Izdavatelj je angažirao Financijsku agenciju („Finu“) za zaprimanje i unos potrebnih podataka o ulagatelju u sustav za provedbu ponude Trezorskih zapisa Ministarstva financija.


Zainteresirani ulagatelji Fizičke osobe će u Prvom krugu upisa moći upisati trezorske zapise putem mreže poslovnica Financijske agencije ili putem platforme Ministarstva financija za vrijednosne papire E-RIZNICA.
Osnovni uvjeti izdanja Trezorskih zapisa u 1. krugu (nekonkurentne ponude) navedeni su u Javnom pozivu na upis Trezorskih zapisa ("Javni poziv") objavljenom 24. svibnja 2024. godine na Internet stranicama Ministarstva financija Republike Hrvatske (https://mfin.gov.hr).


 Potencijalnim ulagateljima preporučuje se da pročitaju Dokument ponude Trezorskih zapisa (“Dokument ponude“) prije donošenja odluke o ulaganju kako bi u potpunosti razumjeli potencijalne rizike i koristi povezane s odlukom o ulaganju u Trezorske zapise. Potencijalnim ulagateljima također se preporučuje da prije donošenja investicijske odluke o ulaganju u Trezorske zapise po potrebi potraže odgovarajući stručni savjet.
  
Potencijalni ulagatelji također se upućuju na navedenu Internet stranicu Ministarstva financija Republike Hrvatske kako bi se pravovremeno informirali o svim detaljima vezanim uz provedbu Ponude Trezorskih zapisa.

Više informacija:

Objava o konačnim uvjetima izdanja

Javni poziv na upis trezorskih zapisa Ministarstva financija 

Prezentacija za ulagatelje - Ponuda trezorskih zapisa

Dokument ponude trezorskih zapisa Ministarstva financija (91 dan)

Dokument ponude trezorskih zapisa Ministarstva financija (364 dana)

Popis poslovnica Fine

Specijalna punomoć

Obavijest o obradi osobnih podataka