Ponuda trezorskih zapisa, veljača 2024.

Digitalna platforma E - RIZNICA 
Republika Hrvatska zastupana po Ministarstvu financija najavljuje izdanje Trezorskih zapisa Republike Hrvatske ciljanih nominalnih iznosa:
 
  1. EUR 250.000.000,00 (dvjesto pedeset milijuna eura) s dospijećem 30. svibnja 2024. godine, oznake vrijednosnog papira RHMF-T-422B i međunarodne identifikacijske oznake (ISIN) HRRHMFT422B7 i
  2. EUR 300.000.000,00 (tristo milijuna eura) s dospijećem 27. veljače 2025. godine, oznake vrijednosnog papira RHMF-T-509C i međunarodne identifikacijske oznake (ISIN) HRRHMFT509C9.

Razdoblje ponude imat će dva kruga upisa, od kojih je 1. (prvi) krug namijenjen fizičkim osobama koje ispunjavaju uvjete kako su niže naznačeni („Prvi krug upisa Trezorskih zapisa“ - Nekonkurentne ponude), a 2. (drugi) krug je izravno namijenjen registriranim korisnicima  putem Bloomberg aukcijskog sustava („Drugi krug upisa Trezorskih zapisa“ - Konkurentne ponude putem BAS aukcije).
 
Trezorske zapise u Prvom krugu upisa mogu upisati i uplatiti ulagatelji koji se obvezuju upisati najmanje jedan Trezorski zapis Nominalnog iznosa EUR 1.000,00 ("Minimalni iznos upisa") po ulagatelju i koji su:
 
  1. punoljetne fizičke osobe državljani Republike Hrvatske ili
  2. punoljetne fizičke osobe strani državljani koji su rezidenti u Republici Hrvatskoj.

Radi pružanja usluge provedbe Ponude odnosno prodaje Trezorskih zapisa, Izdavatelj je angažirao Financijsku agenciju („Finu“) za zaprimanje i unos potrebnih podataka o ulagatelju u sustav za provedbu ponude Trezorskih zapisa Ministarstva financija.

Osnovni uvjeti izdanja Trezorskih zapisa u 1. krugu (nekonkurentne ponude) navedeni su u Javnom pozivu na upis Trezorskih zapisa ("Javni poziv") objavljenom 15. veljače 2024. godine na Internet stranicama Ministarstva financija Republike Hrvatske (https://mfin.gov.hr).
 
Potencijalnim ulagateljima preporučuje se da pročitaju Dokument ponude Trezorskih zapisa (“Dokument ponude“) prije donošenja odluke o ulaganju kako bi u potpunosti razumjeli potencijalne rizike i koristi povezane s odlukom o ulaganju u Trezorske zapise. Potencijalnim ulagateljima također se preporučuje da prije donošenja investicijske odluke o ulaganju u Trezorske zapise po potrebi potraže odgovarajući stručni savjet.
  
Potencijalni ulagatelji također se upućuju na navedenu Internet stranicu Ministarstva financija Republike Hrvatske kako bi se pravovremeno informirali o svim detaljima vezanim uz provedbu Ponude Trezorskih zapisa.

Više informacija:

Objava o konačnim uvjetima izdanja

Javni poziv na upis trezorskih zapisa Ministarstva financija

Prezentacija za ulagatelje - Ponuda trezorskih zapisa

Dokument ponude trezorskih zapisa Ministarstva financija (91 dan)

Dokument ponude trezorskih zapisa Ministarstva financija (364 dana)

Popis poslovnica Fine

Specijalna punomoć

Obavijest o obradi osobnih podataka