Koncesije i JPP

Objavljen je novi Zakona o koncesijama (Narodne novine, broj 69/17) od 14.7.2017. Ovim se zakonom van snage stavlja Zakon o koncesijama (Narodne novine br. 143/12).

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 24. studenog 2022. godine usvojila Zaključak kojim se prihvaća Izvješće o provedenoj politici koncesija za 2021. godinu

Izvješće o provedenoj politici koncesija za 2021.


Često postavljena pitanja
Kontakt e-mail adresa za upite o Zakonu o koncesijama: koncesije@mfin.hr 
 
Važni linkovi: 
Portal javne nabave: www.javnanabava.hr 
Elektronički oglasnik javne nabave: https://eojn.nn.hr 
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja