Registar koncesija

Pravilnik o registru koncesija, (Narodne novine, br 1/18)

Javni podaci iz Registra koncesija dostupni su ovdje.

Registar koncesija - javni podaci

Registar koncesija

Napomena: Ministarstvo financija naglašava kako se radi o pristupu javnim podacima Registra koncesija, te molimo korisnike, ukoliko naiđu na probleme, da o istome izvijeste Ministarstvo financija, Registar koncesija na mail adresu: registar.koncesija@mfin.hr  

Registar koncesija (FINA) - pod opcijom ''upis u registar koncesija'' nalaze svi potrebni podaci i pojašnjenja za obveznike i korisnike Registra koncesija