Prirodne nepogode

Objavljen je Pravilnik o Registru šteta od prirodnih nepogoda (Narodne novine, br. 65/19).

Stupanjem na snagu Pravilnika, prestaju važiti odredbe propisane Metodologijom za procjenu štete od elementarnih nepogoda (Narodne novine, broj 96/98).

Zakonom o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (Narodne novine, br. 16/19) koji je stupio na snagu 23. veljače 2019. godine, stavljaju se van snage odredbe propisane  Zakonom o zaštiti od elementarnih nepogoda (Narodne novine, br. 73/97).

Kontakt e-mail adresa za upite vezane za prirodne nepogode.

A. Registar šteta od prirodnih nepogoda

Registar šteta je jedinstvena digitalna baza podataka o svim štetama nastalim zbog prirodnih nepogoda na području Republike Hrvatske.

Obveznici unosa podataka u Registar šteta sukladno Zakonu o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda su Državno povjerenstvo, županijsko, gradsko i općinsko povjerenstvo, Gradsko povjerenstvo Grada Zagreba te ostala nadležna tijela sukladno odredbama Zakona.

Registru šteta od prirodnih nepogoda korisnici mogu pristupiti putem linka: Registar šteta od prirodnih nepogoda.

Dokumenti