Direktive Vijeća EU

Izvještavanje na temelju zahtjeva Direktive Vijeća EU 2011/85/EU
 

Obrazac ispunjavaju neprofitne organizacije samo ako su u bazi sektorske klasifikacije po europskoj metodologiji ESA 2010, objavljenoj od Državnog zavoda za statistiku, razvrstane u podsektor središnje države, te su o potrebi ispunjavanja obrasca obaviještene od Ministarstva financija.