Registar neprofitnih organizacija

Za ulazak u Registar kliknuti ovdje
Za preuzimanje podataka iz Registra neprofitnih organizacija u digitalnom obliku kliknuti ovdje 

Obrasci za Registar neprofitnih organizacija:

  1. Za upis: Obrazac RNO
  2. Upute za popunjavanje obrasca RNO

Ispunjen i potpisan Obrazac RNO dostaviti isključivo poštom ili osobno najkasnije 60 dana od upisa u matični registar.
  1. Za promjene: Obrazac RNO-P
  2. Upute za popunjavanje obrasca RNO-P


Promjene u registru (Obrazac: RNO-P) dostaviti isključivo poštom ili osobno u roku od 7 radna dana od upisa promjene u matični registar. 

Uz Obrasce RNO i RNO-P neprofitne organizacije ne dostavljaju drugu dokumentaciju i ne plaća se upravna pristojba.

ADRESA: 

Ministarstvo financija
Služba za neprofitno računovodstvo i izvještavanje
Katančićeva 5
10 000 Zagreb
 

Potvrda o upisu u Registar neprofitnih organizacija

Ministarstvo financija ne izdaje potvrde o upisu u Registar neprofitnih organizacija. Potvrdu čini izlistana (isprintana) stranica Registra s podacima o neprofitnoj organizaciji dobivena nakon pretrage Registra. Za pretragu je dovoljno unijeti samo OIB.