Financijsko izvještavanje

Financijski izvještaji za neprofitne organizacije s ugrađenim kontrolama

VAŽNO!
U financijske izvještaje upisuju se iznosi u eurima i centima!

Pravilnik o financiranju izborne promidžbe


Državno izborno povjerenstvo na svojoj web stranici objavilo je uputu političkim strankama, nezavisnim zastupnicima i članovima predstavničkih tijela JLP(R)S izabranim s liste grupe birača u svezi dostave i objave godišnjih financijskih izvješća.

Upute za sastavljanje financijskih izvještaja neprofitnih organizacija