Obrasci za upis podataka u Registar stvarnih vlasnika i Upute za popunjavanje Obrazaca

Pravilnik o Registru stvarnih vlasnika (Narodne novine, broj 53/19) 1/20)

Obrasci i upute za popunjavanje obrazaca (sastavni dio Pravilnika o Registru stvarnih vlasnika):Obrazac RSV-1 popunjava pravni subjekt iz članka 32. stavka 1. točke a) podtočaka 1., 2. i 5. (osim d.d.) Zakona: društvo s ograničenom odgovornošću, jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću, komanditno društvo, javno trgovačko društvo, gospodarsko interesno udruženje, ustanova čiji jedini osnivač nije Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te podružnica stranog trgovačkog društva (inozemna podružnica). Sastavni dio Obrasca je Privitak Obrascu RSV-1. 
 
Obrazac RSV-2 popunjava pravni subjekt iz članka 32. stavka 1. točke a) podtočke 1. Zakona koji je dioničko društvo, a čiji jedini osnivač nije Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Sastavni dio Obrasca su Privitak 1 Obrascu RSV-2, Privitak 2 Obrascu RSV-2 i Privitak 3 Obrascu RSV-2.
 
Obrazac RSV-3-II popunjava pravni subjekt iz članka 32. stavka 1. točke a) podtočaka 3. i 4. Zakona: udruga i zaklada čiji jedini osnivač nije Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Sastavni dio Obrasca je Privitak Obrascu RSV-3-II.
 
Obrazac RSV-4-II popunjava upravitelj trusta za trust i s trustom izjednačeni subjekt stranoga prava iz članka 32. stavka 1. točke b) Zakona (trust, fiducij, treuhand, fideicomiso i drugi slični pravni oblici stranoga prava, dalje u tekstu: trust), čiji upravitelj ili osoba koja obavlja jednakovrijedne ili slične funkcije ima prebivalište ili sjedište u Republici Hrvatskoj, ili čiji upravitelj ili osoba koja obavlja jednakovrijedne ili slične funkcije nema prebivalište ili sjedište u Republici Hrvatskoj niti u drugoj državi članici, a u ime trusta u Republici Hrvatskoj stječe nekretnine ili uspostavlja poslovni odnos s obveznikom (banke i dr.). Sastavni dio Obrasca je Privitak 1 Obrascu RSV-4-II i Privitak 2 Obrascu RSV-4-II.