Korisni linkovi

 

Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (Narodne novine, broj 108/17)

Pravilnik o Registru stvarnih vlasnika (Narodne novine, broj 53/19 i 1/20)

OBRASCI I UPUTE ZA POPUNJAVANJE OBRAZACA (sastavni dio Pravilnika o Registru stvarnih vlasnika):


NAPOMENA:
Obrasci prevedeni na engleski jezik ne mogu se koristiti u službene svrhe upisa podataka o stvarnim vlasnicima u Registar stvarnih vlasnika, već se isti mogu koristiti isključivo kao pomoć pravnim subjektima te trustovima i s njima izjednačenim subjektima stranog prava (obveznici upisa u Registar stvarnih vlasnika) u prikupljanju podataka o fizičkoj osobi (fizičkim osobama) stvarnom vlasniku (stvarnim vlasnicima) kada obveznici upisa u Registar stvarnih vlasnika u svojim vlasničkim strukturama imaju strane subjekte.".