Obrasci za upis podataka u Registar stvarnih vlasnika i Upute za popunjavanje Obrazaca

Pravilnik o Registru stvarnih vlasnika (Narodne novine, broj 53/19)

Obrasci i upute za popunjavanje obrazaca (sastavni dio Pravilnika o Registru stvarnih vlasnika):


Obrazac RSV-1 popunjavaju sljedeći pravni subjekti: društvo s ograničenom odgovornošću, jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću, komanditno društvo, javno trgovačko društvo, gospodarsko interesno udruženje, podružnica stranog trgovačkog društva (inozemna podružnica) i ustanova kojoj Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave nije jedini osnivač (pravni subjekt iz članka 32. stavka 1. točke a) podtočaka 1., 2. i 6. (osim d.d.) Zakona. Sastavni dio Obrasca je Privitak Obrascu RSV-1.
 
Obrazac RSV-2 popunjava pravni subjekt iz članka 32. stavka 1. točke a) podtočke 1. Zakona koji je dioničko društvo. Sastavni dio Obrasca su Privitak 1 Obrascu RSV-2, Privitak 2 Obrascu RSV-2 i Privitak 3 Obrascu RSV-2. Privitak 1 se popunjava ako dioničko društvo ima više od jednog stvarnog vlasnika.
 
Obrazac RSV-3 popunjavaju sljedeći pravni subjekti: udruga, zaklada i fundacija (pravni subjekt iz članka 32. stavka 1. točke a) podtočaka 3., 4. 5. Zakona). Sastavni dio Obrasca je Privitak Obrascu RSV-3.
 
Obrazac RSV-4 popunjava upravitelj trusta za trust i s trustom izjednačeni subjekt stranoga prava iz članka 32. stavka 1. točke b) Zakona (trust, fiducij, treuhand, fideicomiso i drugi slični pravni oblici stranoga prava, dalje u tekstu: trust), a koji trust i s trustom izjednačeni subjekt je obveznik OIB-a u Republici Hrvatskoj na temelju zakona kojim se uređuje OIB. Sastavni dio Obrasca je Privitak Obrascu RSV-4.